Reports

Icon
Our Journey: Issue No. 1 - 2021

This is our very first report!

In this report, you will learn more about the activities implemented by the Foundation for ASM Development (FADev), and the notable milestone.

Download, read, learn more about our activities, then join us, other stakeholders, in efforts to improve the environments of the Small-scale Mining sector?s operations.

Our Journey_Issues - 2021

Icon
Safari Yetu: Toleo la Kwanza - 2021.

 Hii ni ripoti yetu ya kwanza kabisa!

Kwenye andiko hili, utaona utajifunza zaidi kuhusu shughuli za Taasisi ya Kuendeleza Uchimbaji Mdogo (FADev), na mafanikio ya utekelezaji wa Taasisi.

Pakua, soma, jifunze zaidi kuhusu shughuli zetu, kisha ungana nasi pamoja na wadau wengine, kwenye juhudi za kuboresha mazingira ya Sekta ya Uchimbaji Mdogo wa Madini.

Safari Yetu Toleo la Kwanza_Swahili (003)

    swKiswahili